Privacy policy

Maria Malki Cosmetics, gevestigd; Provincialeweg Zuid 16 6438 BE te Oirsbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.MariaMalki.com
Provincialeweg Zuid 16
6438 BE Oirsbeek,
Nederland

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maria Malki Cosmetics verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- & Achternaam: nodig om pakketjes naar je te kunnen versturen. Ook gebruiken we deze om je persoonlijk aan te spreken.
  • Adres / woonplaats: zonder het adres kunnen we je pakketjes niet versturen.
  • Geboortedatum (optioneel): wanneer we weten dat je jarig bent en je hebt je ingeschreven op onze nieuwsbrief, dan is het mogelijk dat er een e-mail naar je wordt verstuurd met daarin een kortingscode.
  • Emailadres: dit gebruiken we om je een bestelbevestiging / factuur en track- & trace te sturen.

Liefst sturen we je ook onze nieuwtjes en aanbiedingen. Hiervoor moet je je wel inschrijven. Wil je deze niet meer ontvangen, dan kan je je hiervoor gemakkelijk uitschrijven onderaan elke mail.

  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Wanneer je een winkelwagen achterlaat en je maakt je bestelling niet af, dan sturen wij je mogelijk per mail de inhoud van je winkelwagen toe. Dit betekent niet dat je ingeschreven bent op onze reguliere nieuwsbrief.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mariamalki.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maria Malki Cosmetics verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Hiervoor moet je ingeschreven zijn.
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Het plaatsen van een review
  • Maria Malki Cosmetics analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Maria Malki Cosmetics verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maria Malki Cosmetics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maria Malki Cosmetics gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Maria Malki Cosmetics gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maria Malki Cosmetics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mariamalki.com. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek . Maria Malki Cosmetics wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onze site beveiligd met een SSL-verbinding. Je kan dit herkennen aan de URL. Hier staat https:// voor ipv http://. Een SSL-verbinding zorgt ervoor dat men niet kan meelezen wat je naar ons stuurt. Zo verzekeren wij onze ervan dat je gegevens veilig zijn bij ons.

Maria Malki Cosmetics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mariamalki.com.

Mochten er, ondanks alle maatregelen die wij nemen, toch nog persoonsgegevens uitlekken dan zijn wij volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbv) verplicht om deze te melden aan de Authoriteit Persoonsgegevens. Dit gebeurt dan volgens onze interne procedure.